Privacyverklaring

Je privacy is belangrijk. Daarom ga ik correct om met je gegevens. Verderop vind je een verklaring over welke gegevens ik over je verzamel, waarom en hoe lang ik deze bewaar.

Om een therapeutisch dossier aan te leggen is het nodig dat ik je naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en emailadres noteer of opsla. Dit kan via het afspraken/contactformulier, het intakeformulier, het inschrijvingsformulier, via mail, telefonisch of tijdens een consultatie. Ik maak enkel gebruik van deze gegevens om een dossier aan te leggen en om je te contacteren in kader van een afspraak, maken van een factuur, voor nodige informatie of op vraag van jezelf. Indien je een factuur wenst dan heb ik naast bovenstaande gegevens ook je bedrijfsnaam en ondernemingsnummer of btw-nummer nodig. Dit om te voldoen aan de wettelijke eisen en de factuur te kunnen mailen. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij nodig in verband met boekhouding of wetgeving, en ze worden met zorg behandeld. Indien jij je gegevens online verstrekt is dit op eigen verantwoordelijkheid.

Ik bewaar gegevens op mijn beveiligde laptop en/of een OneDrive account met wachtwoord. Wat ik noteer is enkel voor mij toegankelijk. De berichten in de mailbox, je gegevens via het afspraken/contactformulier en inschrijvingsformulier worden verwijderd zodra ik de inhoud doorgenomen en afgewerkt heb. Het intakeformulier dient om af te printen, daarna in te vullen en mee te brengen naar je afspraak. De sms die ik je stuur ter herinnering aan je afspraak wordt na de afspraak verwijderd. Facturen en dus ook de gegevens die erop staan dien ik verplicht 7 jaren te bewaren voor de belastingdienst. Je gegevens worden door mij gebruikt zolang je op regelmatige basis een afspraak maakt. Indien blijkt dat er meer dan 2 jaren geen actief contact meer is dan worden je gegevens, uitgezonderd deze die nodig zijn voor de boekhouding of wetgeving, verwijderd. Je hebt steeds het recht op informatie, van verbetering, van toegang en van verzet.

De website ReNa for healTH kwam tot stand via Jouwweb.nl. Hun privacy beleid is conform de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De website ReNa for healTH bevat een veilige HTTPS verbinding met SSL-certificaat en DNSSEC voor de domeinnaam. Door dit beveiligingscertificaat weet je dat het verkeer op deze website veilig verloopt. 

Alle verstrekte gegevens en informatie vallen onder het beroepsgeheim. Je gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de AVG. Mocht ondanks het door mij correct en zorgvuldig gebruik van je gegevens er zich toch een probleem voordoen dan neem je in eerste instantie met mij, Nadia Remans, contact op via onderstaande gegevens. Lukt het ons niet het probleem op te lossen dan kan jij je wenden tot de gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

ReNa - Nadia Remans

Houterstraat 109,3620 Gellik

0468 53 73 33

info@praktijkrena.be

www.praktijkrena.be