Disclaimer

Deze website is eigendom van Nadia Remans (Praktijk ReNa for healTH)

Houterstraat 109, 3620 Gellik

Telefoonnummer: 0468 53 73 33

Email: info@praktijkrena.be 

Ondernemingsnummer: 0751.625.779

 

Iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee Nadia Remans een overeenkomst sluit tot het aangaan van sessies, therapieën, coaching of een werkwijze zoals op deze site vermeld zal in deze tekst worden genoemd al 'de cliënt'. Wanneer deze overeenkomst betrekking heeft op cursussen, lessenreeksen, workshops of andere activiteiten wordt elke natuurlijke of rechtspersoon genoemd als 'de deelnemer'.

Deze disclaimer is van toepassing op elke overeenkomst tussen Nadia Remans en haar cliënt/deelnemer.

De disclaimer net zoals de algemene voor waarden en privacyverklaring zijn terug te vinden op de website, deze dienen door de cliënt/deelnemer gelezen te worden vooraleer er een overeenkomst wordt aangegaan.

 

Sessies, behandelingen, werkwijzen vermeld op deze site, cursussen, lessenreeksen en workshops

 

Nadia Remans is een FKC -hulpverlener en een complementaire therapeute. Ze werkt aanvullend en ondersteunend op de reguliere zorg met het oog op het verbeteren van de levenskwaliteit van haar cliënten.

Aangezien zij geen arts is, zal zij geen advies geven omtrent medicatie. Ze zal geen attesten, noch voorschriften  opstellen. 

Nadia Remans mag enkel informatie ter beschikking stellen aan andere hulpverleners of artsen indien de cliënt of deelnemer dit schriftelijk goedkeurt. Echter wanneer de situatie aanvoelt als een noodsituatie waar medisch advies noodzakelijk is, zal Nadia Remans contact opnemen met de huisarts van haar cliënt of deelnemer. Indien de behandelend arts dit wenst kan deze Nadia Remans contacteren via bovenstaande gegevens.

De inhoud van de sessies, therapieën of andere activiteiten georganiseerd door Praktijk ReNa zijn ondersteunend en vervangen nooit het advies van de huisarts of medisch specialist.

Bij ziekte of ernstige klachten dient de cliënt of deelnemer steeds de huisarts te contacteren. Wanneer dit niet gebeurt, heeft  Nadia Remans het recht om de begeleiding of behandeling on hold te zetten en contact op te nemen met de huisarts voor overleg hieromtrent.

Praktijk ReNa is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door, of in verband met door haar verrichte diensten. Deelname aan sessies, therapieën, werkwijzen zoals op deze site vermeld, cursussen, lessenreeksen, workshops of andere activiteiten is steeds op eigen verantwoordelijkheid.

Elke overeenkomst tussen Nadia Remans en haar cliënt of deelnemer gaat gepaard met een gedeelde verantwoordelijkheid in verband met de nodige inzet. Nadia Remans zal steeds haar uiterste best doen om haar cliënt of deelnemer zo goed mogelijk te ondersteunen en te begeleiden. Daarnaast is het belangrijk dat de cliënt of deelnemer inzet en motivatie toont om stappen te ondernemen, alleen op deze manier kan er een goed resultaat bereikt worden.

 

Website en cookies

 

Alle teksten en afbeeldingen zijn met nauwkeurigheid en aandacht op deze website geplaatst. Indien er onjuistheden worden opgemerkt, neemt u steeds contact op met Nadia Remans via bovenstaande gegevens. De inhoud van de website kan zonder aankondiging gewijzigd worden. Er wordt steeds getracht om de inhoud van de website te onderhouden en te actualiseren maar Praktijk ReNa kan niet instaan dat de informatie op het moment dat de website wordt bezocht actueel is. 

De inhoud van deze website kan niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Bovendien is Nadia Remans niet verantwoordelijk voor de inhoud of kenmerken van hyperlinks of links die geplaatst zijn op  haar website, noch voor enige vorm van schade door het gebruik ervan.

Nadia Remans is niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website, het gebruik van de website in het algemeen, hyperlinks of links, inclusief alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van programma's of andere gegevens op het computersysteem of apparatuur.

De website ReNa for healTH kwam tot stand via jouwweb.nl. Hun privacybeleid is conform de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De website ReNa for healTH bevat een veilige HTTPS verbinding met SSL-certificaat en DNSSEC voor de domeinnaam. Dit beveiligingscertificaat garandeert het veilig verkeer op deze website.

Jouwweb.nl gebruikt analytische en functionele cookies die geen invloed hebben op de privacy. Ze zijn noodzakelijk voor een goede werking van de website. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Indien u vragen heeft over de disclaimer kan u steeds terecht bij Nadia Remans via bovenstaande gegevens.