Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van Nadia Remans (Praktijk ReNa for healTH)

Houterstraat 109, 3620 Gellik

Telefoonnummer: 0468 53 73 33

Email: info@praktijkrena.be

Ondernemingsnummer: 0751.625.779

Iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee Nadia Remans een overeenkomst sluit tot het aangaan van sessies, therapieën en coaching zal in deze tekst worden genoemd als 'de cliënt'. Wanneer deze overeenkomst betrekking heeft op cursussen, lessenreeksen, workshops of andere activiteiten wordt elke natuurlijke of rechtspersoon genoemd als 'de deelnemer'.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Nadia Remans en haar cliënt of deelnemer. Er mag van deze voorwaarden niet worden afgeweken tenzij dit schriftelijk wordt gedocumenteerd na overleg.

De algemene voorwaarden, net zoals de disclaimer en de privacyverklaring zijn terug te vinden op de website, deze dienen door de cliënt of deelnemer gelezen te worden vooraleer er een overeenkomst wordt aangegaan.

 

Sessies, behandelingen en werkwijzen zoals vermeld op deze site

 

Een afspraak kan gemaakt worden via het invulformulier op de website onder 'Afspraak', op het telefoonnummer 0468 53 73 33 tussen 18u en 19u, via whatsapp of via mail info@praktijkrena.be

Een eerste sessie is steeds een intakesessie. Er wordt verwacht dat de cliënt bij het eerste contact het intakeformulier ingevuld meebrengt. Op het einde van elke sessie zijn beide partijen niet verplicht om een vervolg afspraak vast te leggen.

Zowel de intakesessie als alle volgende afspraken duren 60 minuten tenzij anders afgesproken. De prijs voor een sessie, behandeling, werkwijze zoals vermeld op de site van 60 minuten bedraagt 80 euro. Wanneer deze uitloopt zal er per kwartier 20 euro extra worden aangerekend. Dit zal worden meegedeeld tijdens het contact. 

De betaling gebeurt op het einde van de sessie, de behandeling of werkwijze zoals vermeld op deze site.  Dit kan cash of via MobilePay.

Een annulatie dient ten laatste 24 uur op voorhand schriftelijk (via mail, sms of whatsapp) te gebeuren. Hieromtrent rekent praktijk ReNa steeds op oprechte communicatie.

Nadia Remans kan ten alle tijden de sessie, behandeling of werkwijze zoals vermeld op deze site, annuleren zonder een reden op te geven. Er zal dan samen met de cliënt gezocht worden naar een nieuwe datum. Tevens heeft Nadia Remans steeds het recht om cliënten te weigeren en opvolgingen stop te zetten.

 

Cursussen, lessenreeksen, workshops of andere activiteiten

 

De aanvangsdata, prijs en locatie zijn steeds terug te vinden op de website onder 'activiteiten'.

Wanneer een persoon wenst deel te nemen, dient er een aanmelding te gebeuren via het inschrijvingsformulier op de website.

Het volledige bedrag van de cursus, lessenreeks, workshops of andere activiteiten zal ten laatste 1 week voor de aanvangsdatum moeten worden overgemaakt op het rekeningnummer BE66 7360 7089 5243 tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Wanneer Nadia Remans het inschrijvingsgeld heeft ontvangen, zal de deelnemer een email krijgen ter bevestiging van de inschrijving.

Indien de deelnemer na aanvang van de cursus, lessenreeksen, workshops of andere activiteiten niet meer wenst deel te nemen, zal het voldaan bedrag niet worden terugbetaald.

De deelnemer heeft het recht om zijn inschrijving ten laatste 1 week voor de start te annuleren met geld-terug-garantie.

Nadia Remans kan ten alle tijden cursussen, lessenreeksen, workshops of andere activiteiten zonder reden annuleren of verplaatsen. In geval van annulatie, zal het reeds voldaan bedrag volledig worden terugbetaald. In geval van verplaatsing, wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van nieuwe data. Tevens heeft Nadia Remans het recht deelnemers te weigeren of de deelname stop te zetten.

Indien u vragen heeft over de algemene voorwaarden kan u zich steeds wenden tot Nadia Remans via bovenstaande gegevens.